Gesloten kaaspers: de meest duurzame kaaspers aller tijden!

ingevoerd op 10-4-2013

Je kunt er overal over lezen: wij moeten met zijn allen duurzamer produceren.
Bij de KLOKSLAG was dit reeds, sinds de oprichting ruim 22 jaar geleden, gesneden koek. Echter we noemden het anders.
Als voorbeeld het succesproduct van de KLOKSLAG: de gesloten kaaspers. Na een eerste introductie in een kaasmakerij in Oostenrijk begon ook Nederland en Duitsland hiervoor warm te lopen vanwege de voordelen welke deze pers meebracht.
Een betere kaaskwaliteit omdat de kaas gedurende de verblijftijd in een omgeving verblijft waarbij de temperatuur constant is waardoor de verzuring gelijkmatig plaatsvindt.
Ook het afwezig zijn van vocht wat vrijkomt uit de warme wei en kaas ,zorgt ervoor dat de vochtbelasting in de kaasmakerij laag blijft. Hierdoor kan met een kleinere klimaatinstallatie (energiebesparend) het klimaat in de kaasmakerij aangenaam voor de kaasmaker worden gehouden. 
Een betere wei kwaliteit omdat de persen d.m.v. CIP op een hoge temperatuur gereinigd kunnen worden zonder dat daarbij de kaasmakerij, gedurende uren, gehuld wordt in een mistwolk. Gevolg was condensatie overal in de kaasmakerij, slechte atmosfeer voor de medewerkers. Als oplossing van dit dagelijkse probleem moest veel geventileerd worden wat ontzettend veel energie kostte.
Ook invloeden van buitenaf, zoals condens, fagen , gisten en schimmels  verslechteren de weikwaliteit binnen de persen niet.
Door een efficiënte wijze van reinigen is het energieverbruik en het verbruik aan reinigingsmiddelen laag. Door een slimme constructie worden slechts de met de product in aanraking komende delen opgewarmd.
Ook voor de medewerkers is een gesloten kaaspers een veilig gevoel: de bewegende delen bevinden zich allemaal binnen de tunnel.
Dat deze pers zich heeft bewezen mag duidelijk zijn wanneer men kijkt naar het aantal kaasmakerijen dat heeft gekozen voor deze duurzame kaaspers. Alleen al in Nederland, Duitsland en Oostenrijk zijn, sinds de introductie, meer dan 30 kaasmakerijen uitgerust met KLOKSLAG gesloten kaaspersen. Dagelijks wordt er in deze kaasmakerijen 2.300 ton kaas gemaakt. Dat is per jaar 800.000 ton kaas!
Bij de productie van deze hoeveelheid kaas komt 200.000 ton pers en lekwei vrij welke allemaal tot waarde wordt gebracht.
Doordat er in deze kaasmakerijen minder gekoeld, verwarmd en ontvocht hoeft te worden wordt jaarlijks meer dan 13.140 Mw aan energie of 7.800 ton CO2-uitstoot bespaard.
Het spreekt dan ook voor zich dat CONO Kaasmakers, bij de bouw van de groenste kaasmakerij ter wereld, en als makers van de ambachtelijke gekozen heeft voor KLOKSLAG gesloten kaaspersen.
   
CONO Kaasmakers: de nieuwe tijd CONO Kaasmakers: de nieuwe tijd